Bilimsel Program

AÇILIŞ Açılış Konuşmaları
08:00 - 08:30 Açılış Konuşmaları
1. OTURUM PERİNATOLOJİ - I
Oturum Başkanları Alkan Yıldırım, Rıza Madazlı
08:30 -08:50 Konjenital Kalp Hastalıkları: Prenatal Tanı ve Yönetim, Ebru Alıcı Davutoğlu
08:50 - 09:10 Karın Duvarı Defektleri Prenatal Tanı ve Yönetim, Rıza Madazlı
09:10 - 09:30 Santral Sinir Sistemi Anomalileri: Prenatal Tanı ve Yönetim, Recep Has
09:30 - 09:50 Ürogenital Sistem Anomalileri: Prenatal Tanı ve Yönetim, İbrahim Kalelioğlu
09:50 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Kahve Arası
2. OTURUM ENDOKRİN 
Oturum Başkanları Sezai Şahmay, Fahri Öçer
10:30 - 10:50 PCOS'da fertilite tedavi seçenekleri, Pelin Öcal
10:50 - 11:10 Endometriyozis olgularında infertilite tedavisi, Mahmut Öncül
11:10 - 11:30 Hiperandrojenizmin güncel tedavisi, Altay Gezer
11:30 - 11:50 Menopozda modern tedavi yaklaşımları, Hakan Seyisoğlu
11:50 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
PANEL Fertilite Korunmasında Hayaller ve Gerçekler 
Moderatör Semih Kaleli
13:00 - 14:00 Ertan Kervancıoğlu, Nilay  Şengül Samancı, Gamze Usta Sağlam, Özlem Dural, İsmail Çepni
3. OTURUM ONKOLOJİ
Oturum Başkanları Ergin Bengisu, Yağmur Minareci
14:00 - 14:20 Endometrial Hiperplazi Yönetimi:  Atipili ve Atipisiz, Abdullah Serdar Açıkgöz
14:20 - 14:40 Adneksiyal Kitle Ayırıcı Tanısına Etkin Yöntemler, Fuat Demirkıran
14:40 - 15:00 Jinekolojide Genetik Değerlendirme ve Risk Azaltıcı Girişim Uygulamaları, Samet Topuz
15:00 - 15:20 Jinekolojik Onkolojide Organ Koruyucu Girişim İçin Hasta Seçimi, Tugan Beşe
15:20 - 15:30 Tartışma
15:30 - 16:00 Kahve Arası
4. OTURUM ENDOSKOPİ VİDEO MARATONU
Oturum Başkanları Tugan Beşe, Funda Güngör Uğurlucan
16:00 - 17:30 Laparoskopik pelvik anatomi, Hamdullah Sözen
Dermoid kist cerrahisinde dikkat edilecek noktalar, Şükrü Çebİ
Myomektomide dikkat edilecek noktalar, Abdullah Serdar Açıkgöz
Sakro-Histeropeksi, Funda Güngör Uğurlucan
Sakro-Kolpopeksi, Oğuzhan Kuru
Histerektomi, Yeliz Aykanat
Büyük uteruslarda histerektomi, Fuat Demirkıran
Pelvik organ prolapsusunda laparoskopik pektopeksi, Cenk Yaşa
Laparoskopik interstisyel gebelik, Özlem Dural
Laparoskopik komplikasyonlar, Samet Topuz

 

5. OTURUM ENDOKRİN - II
Oturum Başkanları Hasan Serdaroğlu, Cemil Akgül
09:00 - 09:20 Gonadotropin IUI siklusları, Burçin Balcı Karamustafaoğlu
09:20 - 09:40 Bireyselleştirilmiş kontrollü ovaryan stimülasyon, Özlem Dural 
09:40 - 10:00 Endometrioziste görüntüleme – ultrasonografi, Cenk Yaşa
10:00 - 10:20 Prematür ovaryan yetmezlik, İnci Sema Taş
10:20 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
PANEL-II PERİNATOLOJİ
Moderatörler Atıl Yüksel, Rıza Madazlı
11:00 - 12:30 Genetik hastalıklar ebeveyn taraması, Beyhan Tüysüz
Genetik tanı testleri: Microarray, WES, diğerleri, Seher Başaran
Fetal Yapısal Anomalilerde Genetik Testler, Tuğba Kalaycı
NIPT Tek Gen Hastalıkları, 22q Delesyon, Tuğba Saraç Sivrikoz
NIPT Seks Kromozom Anomali ve Diskordans. Nadir Trisomiler, Didem Kaymak
NT Değerlendirmede Yönetim, Ebru Alıcı Davutoğlu
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
6. OTURUM ÜROJİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları  
13:30 - 13:50 Menopozun Genitoüriner Sendromuna Güncel Yaklaşım, Tamer Erel
13:50 - 14:10 Stres Üriner İnkontinansta Hangi Hastaya Hangi Tedavi, Funda Güngör Uğurlucan
14:10 - 14:30 Pelvik Organ Prolapsus Cerrahisinde Hangi Hastaya Abdominal Yaklaşalım?, Cenk Yaşa
14:30 - 14:50 Cinsel Ağrı Bozuklarının Cerrahi Tedavisi ve Komplikasyonları, Süleyman Engin Akhan
14:50 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Arası
7. OTURUM ONKOLOJİ - II
Oturum Başkanları Sinan Berkman, Macit Arvas
15:30 - 15:50 HPV Aşısı: Nonavalent Aşının Getirdikleri, Macit Arvas
15:50 - 16:10 Anormal Sitoloji Yönetiminde Kolposkopik Bulgular, Yavuz Salihoğlu
16:10 - 16:30 CIN Yönetimi: Tedavi ve Takip Uygulamaları, Cem İyibozkurt
16:30 - 16:50 Vulva Distrofi ve Preinvaziv  Lezyon Yönetimi, Hamdullah Sözen
16:50 - 17:00 Tartışma

 

AÇILIŞ Açılış Konuşmaları
08:45 - 09:00 Açılış Konuşmaları
1. OTURUM MENOPOZDA BAKIM
Oturum Başkanları Nevin Hotun Şahin, Hakan Seyisoğlu, Nalan Erkan
09:00 - 09:25 Cerrahi Menopozda Bakım Desteği, Mehtap Gümüşay
09:25 - 09:50 Menopozda Bilişsel Farkındalık, Fatma Aslan Demirtaş
09:50 - 10:15 Menopozda Terapotik Dokunma, Fatma Keskin Töre
10:15 - 10:30 Güncel Makale Sunumu, Ezgi Nur Karahan
10:30 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:00 Ara
2. OTURUM BAKIMDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Oturum Başkanları Ergül Aslan, Samet Topuz, Fatma Aydın
11:00 - 11:15 Tele-sağlık Uygulamaları, Elif Uludağ
11:15 - 11:30 Web Tabanlı Uygulamaları, Güzin Ünlü Süvari
11:30 - 11:45 Mobil Uygulamalar, Zehra Acar
11:45 - 12:00

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Postpartum Kanama Skorlama Ürün tescili, Duygu Dişli Çetinçay, Ümran Oskay, Meltem Kaydırak

 

Serviks Kanseri Farkındalık Geliştirme Sosyal medya için Video, Ebru Şen, Nuran Gençtürk

12:00 - 12:30 Tartışma ve Kapanış